Γραφεία Διαμεσολάβησης
       

Οργανισμοί Μεταφοράς Τεχνολογίας

     
 
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας   Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας   Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης   Δικτυακή Πύλη της Ευρωπαικής Ένωσης   Enterprise
Europe
Network
  Κοινωνία της Πληροφορίας   'Ιδρυμα Τεχνολογίας και 'Ερευνας  
   
7o Πρόγραμμα Πλαίσιο CORDIS                

Πανεπιστήμια

Ανωτάτη Σχολή
Καλών Τεχνών
   
Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
   
Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
   
Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης
   
Eθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
   
Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο
   
Ιόνιο Πανεπιστήμιο    

Τ.Ε.Ι.

ΤΕΙ Αθήνας    
ΤΕΙ Ηπείρου    
ΤΕΙ Ηρακλείου    
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης    

ΤΕΙ Χαλκίδας

ΤΕΙ Καλαμάτας