Γραφείο Διαμεσολάβησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Επιτροπή Ερευνών
Πανεπιστημιούπολη, ΤΚ. 451 10 Ιωάννινα
     
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :  
Κωνσταντίνα Μπάγκα
Τηλ :
 
26510-07976
Fax :  
26510-07029
E - mail :